Energiboringer

ATES boringer

ATES står for Aquifer Thermal Energy Storage, og betyder engergilagring i grundvandsmagasiner.

ATES-anlæg kan anvendes til både køling og opvarmning. Om sommeren pumpes grundvandet op fra en kold boring og kan ved varmeveksling anvendes til køling, fx af ventilationsluft i en bygning eller proceskølevand i en produktionsvirksomhed.

Om vinteren vendes pumperetningen, så varmt vand kan pumpes op og bruges til opvarmning i kolde perioder.

 

Men anlægget kan også indrettes, så det både kan køle og varme hele året rundt.

 

Boringer

Gerneralt er kravet til ATES boringer, at der er meget højtydende og at boringerne er udført i en dimension,  hvor der er plads til fx. både pumpe og retur-rør. De gængse rør dimensioner er fra ø 280 til 400 mm.