D.15-5 2017

Med erfaringen fra Boring 1, er det planen at Boring 2 skal have en endelig dybde på 110 meter, og med 250 mm pvc casing til ca. 64 meter.

Boring 2 skal være udbygget med et ø 90 mm filter i det overliggende sandlag.

Vi har nu boret ned til 61 meters dybde, og er klar til at bore til fast kalk og sætte ø 250 mm pvc casing.

 

D.21-5 2017

Boring 2 er nu boret til fyld dybde på 110 meter. Herefter er der foretaget en prøvepumpning svarende til de prøvepumpninger der er foretaget på Boring 1.

thumbnail of Lyngby Taarbæk B2 110 m Kurve

På baggrund af prøvepumpningen og resultaterne fra Boring 1, blev det besluttet at flowsyre Boring 2. Boringen er herefter syret med 3000 liter saltsyre fordelt i 3 intervaller i boringen. Efter en uges henstand er boringen renblæst og der er foretaget en høj-ydelse prøvepumpning ved ca. 35 m3/t

thumbnail of Lyngby Taarbæk B2 110 m Efter Syring Kurve

D.13-6 2017

Boring 2 er færdig

thumbnail of 201.11664

 

 

Billeder fra borepladsen.