Lyngby-Taarbæk Vand A/S har et ønske om at udvide egenproduktionen af drikkevand.

Vi er i den sammenhæng meget glade for at kunne være med til at løfte denne opgave.

Projektet går i korte træt ud på at etablere 3 nye indvendingsboring, 3 nye moniteringsboringer samt en mulig overboring. Der ud over skal der sløjfes en række boringer.

Borearbejde vil forløbe som følgende

Indvendingsboringer:

Boring 1 – Dyrehavegårdsjorder
Boring 2 – Dyrehavegårdsjorder
Boring 6 – Brede

Moniteringsboringer:

Boring 3 – Kongevejen 47
Boring 4 – Rustenborgvej 18
Boring 5 – Nøjsomhedsvej

Sløjfning del 1
Sløjfning del 2

Internet billedarkiv

FTP-adgang

Kopiér følgende link ind i Windows stifinde, Windows Explorer eller din foretrukne FTP-klient: ftp://broendbor.dk/LyngbyTaarbæk/