HOFOR Lavringe kildeplads

HOFOR kildeplads
Lavringe kildepladsen har fået foretaget en fuld renovation. I den forbindelse er der blevet boret 6 nye indvendingsboringer samt 1 pejleboring.

Alle indvendingsboringerne er udført som åbne kalkboringer. Som en del af HOFOR´s standarder er boringen udført med ø 280 mm pvc casing til fast kalk.

Pejleboringen er udført med 2 stammer med hver sit filter.