Widex

Widex

Widex´s hovedkontor/produktionsanløg er et 35.000 m2 stort bygningkompleks, med plads til 500 medarbejdere. Widex har valgt at være CO -2 neutrale, og har derfor etableret vinmølle og solceller. I den forbindelse er bygnings køle og varme forbrugt udført som et ATES anlæg.

Anlægget er lavet i samarbejde med Enopsol aps, som har stor erfaring inden for ATES anlæg.

http://enopsol.com/dk/referencer/industrivirksomheder.html

Boringer:

Der er udført 10 driftsboringer og 2 monitoreringsboringer.

Driftsboringerne er udført som åbne kalkboringer med Ø 250 mm pvc casing. Under borearbejde viste det sig, at kalken i de øverste ca. 4 meter var for ustabile til at kunne stå uforet. Den ustabile strækning blev udforet fra ca. 56 til 46 meter.

På de efterfølgende boringer, blev casingen sat forbi det ustabile kalkinterval.

  • CO-2 neutral
  • Høj ydelse
  • venligeholdelsesvenlig