​ Lyngby-Taarbæk

Projekt – Lyngby-Taarbæk Forsyning

Lyngby-Taarbæk Vand A/S har et ønske om at udvide egenproduktionen af drikkevand.

Vi er i den sammenhæng meget glade for at kunne være med til at løfte denne opgave.

Projektet går i korte træt ud på at etablere 3 nye indvendingsboring, 3 nye moniteringsboringer samt en mulig overboring. Der ud over skal der sløjfes en række boringer.

Borearbejde vil forløbe som følgende

Indvendingsboringer:

Boring 1 – Dyrehavegårdsjorder
Boring 2 – Dyrehavegårdsjorder
Boring 6 – Brede

Moniteringsboringer:

Boring 3 – Kongevejen 47
Boring 4 – Rustenborgvej 18
Boring 5 – Nøjsomhedsvej

Sløjfning del 1
Sløjfning del 2

Internet billedarkiv

FTP-adgang

Kopiér følgende link ind i Windows stifinde, Windows Explorer eller din foretrukne FTP-klient: ftp://broendbor.dk/LyngbyTaarbæk/

Boring 1 – Dyrehavegårdsjorder

Boringen 1 er nu færdigboret

Arbejdet er forløbet uden problemer og efter tidsplanen.

Boringen er udført som en åben kalkboring med ø 250 mm pvc casing til 63 meter. Casingen er bagstøbt med cement til terræn.

Herfra står boringen åben i kalken til 100 meter.

 

Efter planen stoppede borearbejdet i en dybde af 90 meter, hvor der blev udført en kortvarig prøvepumpning.
På baggrund af prøvepumpning samt de målte værdier for ledningsevnen blev det besluttet at forsætte borearbejde til en dybde af 100 meter, hvor der igen er udført en kortvarig prøvepumpning. Da resultaterne fra prøvepumpningen viste en klar stigning i ydelsen, og ledningsevnen var uændret blev det besluttet at forsætte borearbejdet til en endelig dybde på 110 meter.

thumbnail of Lyngby-Taarbæk-B1-90-m-Kurvethumbnail of Lyngby-Taarbæk-B1-100-m-Kurvethumbnail of Lyngby Taarbæk B1 110 meter – kurve

D. 25-4 2017

Efter borearbejde til endelig dybde på 110 meter er det besluttet at forsøge at løfte boringens ydelse yderligere ved hjælp af flowsyring med saltsyre. Boringen er herefter syret med 3000 liter saltsyre fordelt i 3 intervaller i boringen. Boringen henstår nu i ca. en uge, før boringen bliver renblæst og renpumpet.

D.4-5 2017

Boringen har stået med saltsyre i en god uges tid, og er nu renblæst med boremaskinen. Efter renblæsningen er der foretaget en kort prøvepumpning med samme setup som de 3 foregående prøvepumpninger. Efter prøvepumpningen er der foretaget en høj-ydelse prøvepumpning ved ca. 35 m3/t

thumbnail of Lyngby Taarbæk B1 110 m Efter syring – kurvethumbnail of Lyngby Taarbæk B1 Prøvepumpning – med høj ydelse – kurve

D.10-5 2017

Boring 1 er færdig.

thumbnail of 201.11663

 

 

Billeder fra borepladsen.

Sløjfning del 1

Boringerne i sløjfning del 1 er nu sløjfet.

De pågældende boringer er:

DGU 201.9884

DGU 201.9885

DGU 201.9886

Alle boringerne er sløjfet med Dantonit – DantoPlug Super

 

 

Boring 2 – Dyrehavegårdsjorder

D.15-5 2017

Med erfaringen fra Boring 1, er det planen at Boring 2 skal have en endelig dybde på 110 meter, og med 250 mm pvc casing til ca. 64 meter.

Boring 2 skal være udbygget med et ø 90 mm filter i det overliggende sandlag.

Vi har nu boret ned til 61 meters dybde, og er klar til at bore til fast kalk og sætte ø 250 mm pvc casing.

 

D.21-5 2017

Boring 2 er nu boret til fyld dybde på 110 meter. Herefter er der foretaget en prøvepumpning svarende til de prøvepumpninger der er foretaget på Boring 1.

thumbnail of Lyngby Taarbæk B2 110 m Kurve

På baggrund af prøvepumpningen og resultaterne fra Boring 1, blev det besluttet at flowsyre Boring 2. Boringen er herefter syret med 3000 liter saltsyre fordelt i 3 intervaller i boringen. Efter en uges henstand er boringen renblæst og der er foretaget en høj-ydelse prøvepumpning ved ca. 35 m3/t

thumbnail of Lyngby Taarbæk B2 110 m Efter Syring Kurve

D.13-6 2017

Boring 2 er færdig

thumbnail of 201.11664

 

 

Billeder fra borepladsen.