Service

Boringseftersyn

Vi udfører stort set alt arbejde inden for eftersyn af boringer, f.eks. så som videoinspektionen, tæthedsprøver og prøvepumpninger.

Læs mere
Pumpeservice

Vi er specialister i service af dykpumper i og omkring boringer. Her udfører vi pumpe-skift, test, eftersyn og renovering af Grundfos dykpumper.

Læs mere
Udskiftning af råvandsstation

Gamle brøndinstallationer bliver ført over terræn, og udskiftet med en moderne råvandsstation

Læs mere
Regenerering

Vi er specialister i regenerering af boringer, og vi har udviklet en række metoder til dette.

Læs mere
Sløjfningsarbejde

Vi har et dedikeret sløjfningshold, som på daglig basis forsegler udtjente eller ikke ønskede brønde og boringer.

Læs mere

Boringseftersyn

Prøvepumpning

Et af vores vigtige kerneområder er prøvepumpning af boringer. Prøvepumpningen er et vigtigt redskab, som fortæller hvor meget vand boringen kan give. Der udarbejdes en rigtig god dokumentation, som giver information om ydelse, sænkning, den specifikke kapacitet, transmissivitet og effektiviteten. Al data bliver online logget, og er tilgængelig i takt med at prøvepumpningen udføres.

Videoinspektion

Videoinspektion er et vigtigt redskab i en vurdering af boringens tilstand. Såfremt en boring har utætte rørsamlinger eller tæringsproblemer vil det næsten altid afsløres på en videoinspektion. Tilstandsvurderingen er særlig nyttig ved en udforing af boringen, hvor det kan være vigtigt at kende boringens præcise konstruktion. Dokumentation afleveres på en digitalt og en videorapport

Tæthedsprøve

Hvis der er mistanke om utætte rør kan man trykprøve en boring. Enkelt fortalt fyldes boringen med luft ved hjælp af en kompressor præcis som man gør det med en utæt cykelslange. Et manometer afslører herefter om boringen taber trykket og der således er utætheder i boringens konstruktion.

Pumpeeftersyn

Tilstandsvurdering af pumper

Vi tilbyder tilstandsvurdering af grundvandspumper, både mens pumpen er monteret i boringen, og en dybdegående tilstandvurdering, hvor pumpen bliver testet i vores egen teststand.

Pumperenovering

Vi har egen pumpeafdeling som er autoriseret Grundfos forhandler og serviceteknikker. På vores service værksted, renoverer og tester vi Grundfos pumper.

Pumpeskifte

Vi er eksperter i at skifte pumper i boringer og har udstyr til at skifte alle slags boringspumper. Vores fokusområder ved pumpeskifte ligger især på sikker drift af boringer samt hyggegine.

Udskiftning af råvandsstation

Udskift af brønd

Vi udskifter aldre brønde til nye glasfiberbrønde. Vores glasfiberbrønde er af eget design, og er produceret med stor fokus på funktionalitet og kvalitet. Vi råder over gravemaskiner og lastbiler til at kunne udføre arbejdet.

Udskift af hus

I stigende grad, udføre vi forhøjninger og ombygninger af boringer, som ellers har stået i en brønd, til at være ført over terræn, og monteret i et hus. Her kan vi tilbyde en fuld pakke, med alt fra arbejde med boringen, til ombygning af råvandledning og installation i råvandsstationen.

Udskift af installation

Vi har vores egen rustfrie installations-produktion. Her producere vi alt i rustfrit udstyr til boringer. Både som standard hyllevare, men også på specialemål til specifikke opgaver.

Regenerering

Syring

Boringer vil i mange tilfælde over tid falde i ydelsen. Dette kan skyldes forskellige belægninger og udfældninger i boringen. Vi har derfor udviklet forskellige syrings-metoder til henholdsvis åbne kalkboringer eller filtersatte boringer, hvor vi har stor erfaring i at kunne regenerere boringen.

Børstning

Er der kraftig belægning eller store rustskaller i boringen, så har vi børster, som er specielt produceret til børstning af boringer. Børstning af boringer, sker oftest i sammenhæng med en højtrykspuling.

Spuling

Ved kraftige belægninger omkring filteret i en filterboring. Har vi udviklet forskellige spulehoveder, og pumpeteknikker, som kan slå belægningerne i stykker og fjerne det fra boringen.

Oprensning

Hvis en boring af forskellige årsager, er fyldt om med f.eks. sand, slag eller rustskaller, så har vi forskellige metoder til oprensning af boringen. Vi arbejder her med f.eks. sandspand eller mammutpumpning/lufthævepumpning, som er rigtig gode metoder til dette.

Sløjfningsarbejde

Sløjfning af boringer og brønde

Fra en ubenyttet brønd eller boring kan der ske nedsivning af forurening til grundvandet. En ubenyttet brønd eller boring er at betragte som et ”sår” i jorden, hvorfra der uhindret og relativt hurtigt kan ske en uhensigtsmæssig forurening af det primære grundvandsmagasin.

Ubenyttede boringer og brønde skal sløjfes iht. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1260 af 28. oktober 2013 om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land. Sløjfningen skal ske af firmaer som er i besiddelse af A eller B-bevis. Hos Brøndboringsfirmaet Brøker har alle montører A- eller B-bevis.